PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Silva Robak

Dyscypliny naukowe informatyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Zastosowań Informatyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)