PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Longin Rybiński

Dyscypliny naukowe matematyka; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Optymalizacji i Badań Operacyjnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)