PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Elektroniki i Energoelektroniki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)