PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Marek Zadłużny

Dyscypliny naukowe sztuki filmowe i teatralne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych / Pracownia Animacji Kultury i Andragogiki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)