PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Dyscypliny naukowe inżynieria lądowa, geodezja i transport; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Budownictwa / Zakład Konstrukcji Budowlanych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)