PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Emil Michta

Dyscypliny naukowe informatyka; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)