PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Krzysztof Wąż

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Resocjalizacji / Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)