PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Roman Zmyślony

Dyscypliny naukowe matematyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)