PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Stefan Zontek

Dyscypliny naukowe matematyka; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)