PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Marta Gortych

Dyscypliny naukowe inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Środowiska / I.Inżynierii Środowiska-Zakład Kształtowania Środowiska
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)