PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Dariusz Dolański

Dyscypliny naukowe historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Historii / Zakład Historii Nauki i Kultury
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)