PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Piotr Mysiak

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowgo Prawa Prywatnego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)