PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Wiesław Malinowski

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Neofilologii / Pracownia Romanistyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)