PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Justyna Michalska

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)