PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Rafał Wrzecionek

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)