PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. nauk med. Maciej Banach

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Kardiologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)