PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Radosław Grech

Dyscypliny naukowe inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Środowiska / I.Inżynierii Środowiska-Zakład Energetyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)