PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Agnieszka Lasota

Dyscypliny naukowe informatyka; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Zastosowań Informatyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)