PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Justyna Jarczyk

Dyscypliny naukowe matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Równań Funkcyjnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)