PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Włodzimierz Łenski

Dyscypliny naukowe matematyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Analizy Matematycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)