PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Aleksander Celewicz

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział: 25%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Ginekologii i Położnictwa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)