PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Magdalena Mielczarek

Dyscypliny naukowe inżynieria lądowa i transport; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Budownictwa / Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)