PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Robert Dylewski

Dyscypliny naukowe matematyka; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii / Pracownia Zastosowań Matematyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)