PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Sebastian Czerwiński

Dyscypliny naukowe matematyka; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
informatyka; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Algebry i Geometrii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)