PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Jacek Uglik

Dyscypliny naukowe filozofia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)