PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Andrzej Kisielewicz

Dyscypliny naukowe matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Algebry i Geometrii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)