PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. zw. dr hab. Michał Kisielewicz

Dyscypliny naukowe matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)