PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Jerzy Motyl

Dyscypliny naukowe matematyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Matematyki / Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)