PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Fizyki i Astronomii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!