PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4470-2162

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 418

Telefon: 683282568

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki