PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Janusz Baranowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 222a

Telefon: 607834497

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: