PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia Obsługi Informatycznej / Zespół Centralnego Planowania

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a Zielona Góra

Pokój: 102

Telefon: 789442107

Telefon: 683283266

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: