PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia Obsługi Informatycznej / Zespół Centralnego Planowania

Adres: C-01 - Dom Studenta nr 1 "Rzepicha", Podgórna 50b, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 13

Telefon: 789442107

Telefon: 683283266

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: