PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak

Dyscypliny naukowe:
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-7854-5439

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Elektroniki i Energoelektroniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 410

Telefon: 683282528

Telefon: 789441671

Telefon: 683282538

Fax: 683247293

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki