PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marek Zadłużny

Dyscypliny naukowe:
sztuki filmowe i teatralne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-9310-5394

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych / Pracownia Animacji Kultury i Andragogiki

Adres: A-27 - Lokal - Mrowisko Instytut Pedagogiki Społecznej, al. Wojska Polskiego 86 Zielona Góra

Pokój: pok.13 A-27

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: