PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Krzysztof Wąż

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3072-4793

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Resocjalizacji / Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 230 ; 50, 224, 225

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Strona www: www.kspr.wpps.uz.zgora.pl

Uwagi: Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Pedagogiki
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia
Pracownia Profilaktyki i Resocjalizacji Kierownik Pracowni