PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Stefan Zontek

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 433

Telefon: 683282834

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga