PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Agnieszka Szczap

Dyscypliny naukowe:
filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8030-5888

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii

Pokój: 204

Telefon: 3283120

Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Humanistyczny
Prodziekan ds. Studenckich