PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: