PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Dyscypliny naukowe:
filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-9397-731X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Filozofii

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 227

Telefon: 683283120

Adres E-mail:

Strona www: http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php/pl/o-instytucie/zaklad-historii-filozofii/prof-dr-hab-lilianna