PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Justyna Kroczak

Dyscypliny naukowe:
filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7332-989X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 204

Telefon: 3283120

Adres E-mail:

Strona www: www.ifil.uz.zgora.pl/index.php/pl/o-instytucie/zaklad-historii-filozofii/261-dr-justyna-kroczak

Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Filozofii
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Ksztacenia