PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Elżbieta Strzelec-Zajączkowska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Filozofii / Sekretariat Instytutu Filozofii

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 242

Telefon: 683283120

Adres E-mail: