PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Monika Chochół

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 03F

Telefon: 789441358

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: