PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Motykiewicz

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 03E

Telefon:

Uwagi: TEL. (+48) 789 441 360

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: