PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Motykiewicz

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 03E

Telefon: 789441359

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: