PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Łukasz Żak

Stanowisko: konsultant EEN

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 03 D

Telefon: 789441700

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: