PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Gąsiorowska

Stanowisko: Rzecznik patentowy

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii / Rzecznik Patentowy

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 15

Telefon: 683282723

Telefon: 789441833

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Rektor / Biuro Organizacyjne

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 15

Telefon: 683282723

Telefon: 789441833

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: