PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Radosław Domke

Dyscypliny naukowe historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Historii / Zakład Historii Najnowszej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)