PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Historii Najnowszej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Małgorzata Konopnicka
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!