PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Adam Trybus

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 8 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. The Law of Contradiction in the Light of Recent Investigations of Bertrand Russell / Leon Chwistek; przeł. 2017, Rose Rand , Adam Trybus , W: The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, 2017 / eds. Anna Brożek, Friedrich Stadler, Jan Woleński, Cham: Springer International Publishing, (Vienna Circle Institute Yearbook, Vol. 21), s. 227--289, ISBN: 978-3-319-52868-7 https://www.springer.com/gp/book/9783319528687
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19795] [data modyf. 01-02-2018 11:02]
[14.2] [0.71]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. On Jan Łukasiewicz's "The Principle of Contradiction and Symbolic Logic" 2020, Adam Trybus , Bernard Linsky , History and Philosophy of Logic, Vol. 41, issue 2, 183--190, ISSN: 0144-5340, eISSN: 1464-5149, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/01445340.2019.1693245 Cytowania wg Scopus: 0 [19-07-2021]
[AWCZ-25168] [data modyf. 17-04-2020 11:32]
[100] [1]
2. The Principle of Contradiction and Symbolic Logic 2020, Jan Łukasiewicz , Adam Trybus , Bernard Linsky , History and Philosophy of Logic, Vol. 41, issue 2, 154--182, ISSN: 0144-5340, eISSN: 1464-5149,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1080/01445340.2019.1693246 Cytowania wg Scopus: 0 [19-07-2021]
[AWCZ-25167] [data modyf. 17-04-2020 11:19]
[100] [1]
3. Zniszczenie idoli: Aleksander Hercen i Franciszek Bacon / Aileen Kelly; tłum. 2020, Adam Trybus , Jacek Uglik , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 29, Nr 1 (113), 135--167, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-N-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-25434] [data modyf. 01-07-2020 08:37]
4. n-valued maximal paraconsistent matrices 2019, Adam Trybus , Journal of Applied Non-Classical Logics, Vol. 29, Iss. 2, 171--183, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: many-valued logic, maximality, paraconsistency, refutation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1080/11663081.2019.1578602 Cytowania wg Scopus: 0 [19-07-2021]
[AWCZ-24579] [data modyf. 15-11-2019 09:13]
[70] [1]
5. Two of a Kind: Setting the Record Straight on Russell's Exchange with Ladd-Franklin on Solipsism 2019, Adam Trybus , Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies, Vol. 39, Iss. 2, 101--120, ISSN: 0036-0163, eISSN: 1913-8032,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.15173/russell.v39i2.4206 Cytowania wg Scopus: 1 [19-07-2021]
[AWCZ-24961] [data modyf. 19-02-2020 09:26]
[70] [1]
6. A Generalisation of a Refutation-related Method in Paraconsistent Logics 2018, Adam Trybus , Logic and Logical Philosophy, 2018, 1--27, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: maximality, paraconsistency, refutation
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.12775/LLP.2018.002
[AWCZ-22294] [data modyf. 01-02-2018 09:39]
[20] [1]
7. The Tragedy of Verbal Metaphysics / Leon Chwistek; przeł. 2017, Adam Trybus , Journal for the History of Analytical Philosophy, Vol. 5, No 1, 1--21, ISSN: 2159-0303,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-22295] [data modyf. 01-02-2018 10:33]