PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Anna Owsian

Dyscypliny naukowe sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Projektowania Mebla i Wnętrz
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)