PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Sztuk Wizualnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Marek Lalko
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!